De gehele natuur is opgebouwd uit deze twee tegengestelde krachten die bij elkaar opgeteld weer 0 zijn. Walter Russel heeft dit principe in zijn boek "The Universal One" uiteengezet. Op de website www.philosophy.org wordt zijn gehele werk uiteengezet.

 
Centripetal
  Centripetal is de naar binnen gerichte kracht die tegengesteld is aan de centrifugaalkracht
die naar buiten werkt.

centrifugaal staat voor afnemende massa, is potentieelverlagend.

• expanderen -vrouwelijk
• afkoelen-blauw
• desintegreren-ontladen.

centripetal staat voor massavormend, is potentieelverhogend.

• integreren -opladen
• naar binnen richten-mannelijk
• warmte-rood

Centripetal staat voor onder andere warmte en opladen daarom is voor deze naam gekozen.
 
  Copyright Zeta-Designs - 2006 , all Rights Reserved.